Welkom, wij zijn S.A.B.A.

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba

Aandacht voor ouderen en chronisch zieken

Onze missie

SABA biedt woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan zorgbehoevende ouderen met een psychogeriatrische of somatische aandoening en aan chronisch zieke (jong)volwassenen.

Onze visie

Streven naar het behoud van de kwaliteit van leven en wonen van onze chronisch zieke ouderen en jong volwassenen op Aruba.

Ons doel

Huisvesting, verzorging, verpleging en gespecialiseerde medische zorg leveren aan chronisch zieke volwassenen (jong en oud) met een complexe zorgbehoefte. Het behoud van kwaliteit van leven en respect van wilsbekwaamheid vormen daarbij het uitgangspunt.

Centro di Memoria is onderdeel van de SABA